4449913 Müşteri Hizmetleri

The Land Of Legends

Cezeri’nin Olağanüstü Makineleri Sergisi

13. yüzyılda yaşamış ve muhteşem dehası ile ünlü bilim adamı Cezeri’nin efsanevi, yapıtlarını The Land of Legends’da keşfetmeye hazır mısınız?

18 Ocak – 3 Mart 2020 tarihleri arasında İstanbul Cezeri Müzesi işbirliği ile The Land of Legends’da gerçekleşecek “Cezeri’nin Olağanüstü Makineleri” sergisinde, döneminin çok ilerisinde tasarlanmış makine ve araçlara yakından tanıklık edebileceksiniz. Birikimi, icatları ve mühendislik felsefesi ile birçok doğulu ve batılı mekanisyenlere ilham olmuş Cezeri’nin geride bıraktığı bilimsel mirası günümüzde hala güncelliğini ve etkileyiciliğini sürdürmektedir.

Cezeri’nin benzersiz dehasını yakından inceleyebileceğiniz, “Cezeri’nin Olağanüstü Makineleri” sergisini 10.00- 22.00 saatleri arasında Shopping Avenue'da ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz.

Cezeri Kimdir?

13. yüzyılın büyük mühendisi Cezeri, evrensel bilim tarihinin görkemli dehalarından biridir. Birikimi, icatları, bakış açısı ve mühendislik felsefesi itibariyle unutulmaz bir bilim insanı olan Cezeri, elliden fazla makine ve aracın teknolojik tasarımlarını yapmış ve bu makineleri teorik planlamada bırakmayıp üretmiş ve çalıştırmıştır. Bilimsel ve pratik mirası 21. yüzyıl dünyası için hala güncel ve ilgi çekicidir. Özellikle zaman kullanma ve yönetme biçimine odaklanmış makineleri ile kendisinden sonraki birçok doğulu ve batılı mekanisyene ilham vermiştir.
Tam adı Bedi‘uz-zemân Ebû el-‘İzz b. İsmaî‘l b. el-Rezzâz el-Cezerî olan, Diyarbakır (Amid) yöresinde Artuklular döneminde 1200 yılı dolaylarında yaşamış bir mühendistir. Artuklu Sarayı'nda kesintisiz 25 yıl (1181-1206) saray mühendisi görevini sürdürmüş olan Cezeri, Helenistik dönemde Pnömatik ve İslam Medeniyetinin gelişmiş döneminde Hiyel olarak bilinen bir geleneğin güçlü bir temsilcisidir. Günümüzde Cezeri, tüm ortaçağın en önemli mühendisi olarak kabul edilmektedir. Makinelerinin önemli bir kısmını kısaca Kitab-ül Hiyel olarak bilinen ama asıl adı Kitâb el-câmi‘ beyn el-‘ilm ve el-‘amel en-nâfi’ fi sınâa’ti’l-hiyel isimli eserinde Artuklu hükümdarı Nasireddin Mahmud’un (1200-1222) isteği üzerine toplamıştır. Kitabın tam ismi “Mekanik Biliminde Bilgi Ve Uygulamanın Bağdaştırılması” olarak çevirilebilir. Kitabını 1206 yılında yazdığı bilinse de, Cezeri’nin ölüm ve doğum tarihleri hakkında elimizde kesin bir bilgi yoktur. Diyarbakır yöresinde yaşamış olan Cezeri, Fırat ve Dicle arasında bulunan bölgeye el-Cezire (ada) dendiği için El Cezeri lakabını kullanmıştır.

Lütfen telefonunuzu dik konuma getirin